WEEE

Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Kupując dowolne nowe urządzenie elektryczne, takie jak GPS, radia, latarnie, latarki, liczniki kroków, krokomierze itp., można zabrać zużyty sprzęt elektryczny do zakładu recyklingu, odwiedzając www.recycle-more.co.uk , aby znaleźć najbliższy recykling obiekt dla ciebie. Zostanie on rozpatrzony w sposób odpowiedzialny dla środowiska.

W wyniku nowego prawodawstwa Zjednoczonego Królestwa opracowanego w celu przeciwdziałania wpływowi ZSEE na środowisko firma dołączyła do schematu odbioru odsprzedawcy, który umożliwia naszym klientom zabranie WEEE do dowolnego zakładu recyklingu wymienionego na stronie www.recycle- strona more.co.uk. WEEE może zawierać niebezpieczne chemikalia, które, jeśli zostaną umieszczone na składowiskach odpadów, mogą mieć niebezpieczne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska, dlatego należy je usuwać oddzielnie od odpadów domowych.

Wszystko oznaczone następującym symbolem zostało wyprodukowane po 13 sierpnia 2005 roku i zostanie sklasyfikowane jako WEEE, gdy nie będzie już potrzebne.

WEEE Symbol